Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Informacja o wynikach konkursu ofert podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej w 2017 roku

Informacja o wynikach konkursu ofert podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej w 2017 roku.

Posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 80/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 maja 2017 r. odbyło się w dniu 22 maja 2017 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

24.05.2017 14:51

Postępowanie kontrolne przeprowadzone przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy w zakresie wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie

Czas kontroli: 
Od czwartek, 12 Styczeń, 2017 do czwartek, 20 Kwiecień, 2017
24.05.2017 12:58

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w roku 2017

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2017.

 

24.05.2017 10:09

Obwieszczenie z dnia 22 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   22  maja 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

22.05.2017 14:54

Strony