Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY jako
starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz.2147 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego:

31.03.2017 13:28

Strony