Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

„Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa i montaż krzeseł oraz siedzisk na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
z dnia  01 października 2018 r.
„Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa i montaż krzeseł oraz siedzisk na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”, realizowane w ramach projektu pt. „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich”, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

01.10.2018 11:06

Obwieszczenie z dnia 28 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia  28  września 2018 r.    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),


zawiadamia się,

28.09.2018 15:17

Obwieszczenie z dnia 28 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia  28  września 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

 

zawiadamia się,

28.09.2018 15:13

Strony