Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Obwieszczenie z dnia 26 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

27.09.2017 15:08

Obwieszczenie z dnia 26 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
           z dnia 26 września 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

27.09.2017 14:13

Obwieszczenie z dnia 27 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 września 2017 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c i 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) – zwanej dalej specustawą,

zawiadamiam,

27.09.2017 14:09

z dnia 30 sierpnia 2017 - kierownik w Wydziale Spraw Obywatelskich - 1 etat

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: kierownik w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
numer ogłoszenia: 14679 z dnia 30 sierpnia 2017roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

26.09.2017 11:17

KZN dla najemców

MIESZKANIE PLUS
KTO MOŻE WYNAJĄĆ I KUPIĆ MIESZKANIE
OFEROWANE PRZEZ KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
O najem mieszkania będzie mogła się ubiegać każda osoba fizyczna, niezależnie od jej sytuacji finansowej i rodzinnej. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy najmu będzie jednak zobowiązanie się przez nią do terminowego uiszczania opłat eksploatacyjnych i czynszu wynikającego z umowy z operatorem mieszkaniowym.

25.09.2017 15:11

Strony