Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Starostwo Powiatowe we Włocławku, dz. 69/8, obręb Kruszyn)

Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej

19.07.2017 11:46

z dnia 24 czerwca 2017 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa - 2 etaty

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa – 2 et
numer ogłoszenia: 12320 z dnia 24 czerwca 2017roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

18.07.2017 13:05

Strony