Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Obwieszczenie z dnia 30 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 maja 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

30.05.2018 14:47

z dnia 24 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 1 etat

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 1 et
numer ogłoszenia: 26143 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

30.05.2018 14:42

z dnia 24 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 1 etat

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 1 et
numer ogłoszenia: 26141 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

30.05.2018 14:39

z dnia 24 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej - 1 etat

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej – 1 et
numer ogłoszenia: 26134 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

29.05.2018 14:56

Strony