Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 11c  i 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.)

06.04.2017 10:10

Ogłoszenie Starosty Chełmińskiego w sprawie przeznaczenie do sprzedaży gruntu - działka ewidencyjna nr 224/1

STAROSTA CHEŁMIŃSKI

na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz zarządzenia nr 45/2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości     

W Y K A Z

05.04.2017 08:22

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie bufetu w siedzibie Kujawsko-Pomorskim Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert
na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie bufetu
w siedzibie Kujawsko-Pomorskim Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

04.04.2017 18:55

Strony