Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO WYDZIERŻAWIENIA JEZIORA "DUŻA REPTÓWKA" - M. PIEŃ, GM. DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

STAROSTA BYDGOSKI
WN.6845.11.2016

Bydgoszcz, dnia 10 kwiatnia 2017 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE
PRZEZNACZENIA DO WYDZIERŻAWIENIA JEZIORA "DUŻA REPTÓWKA" - M. PIEŃ, GM. DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

STAROSTA BYDGOSKI

10.04.2017 12:26

Strony