Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

z dnia 27 kwietnia 2017 r. - inspektor w Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 1 etat

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
numer ogłoszenia: 10570 z dnia 27 kwietnia 2017roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

02.06.2017 14:48

Obwieszczenie z dnia 29 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 201 r., poz. 2031 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

31.05.2017 13:01

Strony