Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Obwieszczenie z dnia 5 października 2018 r


 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  4  października 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

05.10.2018 14:48

Obwieszczenie z dnia 4 października 2018 r


           
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia  4  października 2018 r.    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

04.10.2018 13:12

Strony