Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Obwieszczenie z dnia 27 lipca 2018 r

           
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia  27   lipca 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

01.08.2018 13:22

z dnia 31 lipca 2018 r. - zawiadminie o planowanym zgromadzeniu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy

Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w  Bydgoszczy
       
       
ZAWIADOMIENIE  O  PLANOWANYM  ZGROMADZENIU
Postępowanie  uproszczone

Podstawa prawna: art. 21 i 22  ustawy z dnia 24  lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 408)

31.07.2018 14:04

Strony