Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015

Edycja 2015

Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 25 września 2015 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 4 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zmiana listy polega na jej rozszerzeniu o kolejne zadania z Ostatecznej listy rankingowej, realizowane przez Gminę Sadki, Gminę Świecie oraz Gminę Śliwice.


 

Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 25 sierpnia 2015 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zmiana listy polega na jej rozszerzeniu o kolejne zadania z Ostatecznej listy rankingowej, realizowane przez Gminę Gniewkowo, Gminę Miasto Grudziądz, Miasto Inowrocław oraz Miasto i Gminę Łasin.


 

Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 5 sierpnia 2015 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zmiana listy polega na jej rozszerzeniu o kolejne zadanie z Ostatecznej listy rankingowej, realizowane przez Gminę Osielsko.


 

Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 7 lipca 2015 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zmiana listy polega na jej rozszerzeniu o kolejne zadania z Ostatecznej listy rankingowej. Do dofinansowania zakwalifikowano dodatkowo 3 zadania dotyczące dróg powiatowych (od poz. 15. do poz. 17. listy rankingowej) oraz 11 zadań dotyczących dróg gminnych (od  poz. 28. do poz. 40. listy rankingowej).

Z realizacji zadań zrezygnowało dwóch beneficjentów – Powiat Żniński oraz Gmina Książki.

Objęcie wsparciem kolejnych zadań stało się możliwe dzięki oszczędnościom uzyskanym
w wyniku postępowań przetargowych oraz przeniesieniu niewykorzystanej puli środków przeznaczonej dla dróg powiatowych do puli dróg gminnych (po dofinasowaniu wszystkich zadań realizowanych przez Powiaty).


 

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w roku 2015. Tym samym ostatecznie zakończył się wybór projektów, które realizowane będą w województwie kujawsko-pomorskim w przyszłym roku.

Kwota środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie programu w województwie kujawsko-pomorskim w  roku 2015 wynosi 60 210 000 zł (w tym drogi powiatowe: 30 105 000 zł , drogi gminne: 30 105 000 zł). Umożliwia to wsparcie 41 zadań - 14 dotyczących dróg powiatowych i 27 dotyczących dróg gminnych (ostatnie zadanie w każdej z kategorii poniżej wnioskowanej kwoty - do wysokości przyznanego limitu środków).


 

Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w 2015 roku.

Na ostatecznej liście rankingowej znalazło się 70 wniosków na sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą blisko 95 mln zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015 wynosi 60 210 000 zł i umożliwia wsparcie 14 zadań dotyczących dróg powiatowych i 27 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych – częściowo). Rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków i ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej kończy procedurę wyboru projektów na poziomie województwa. Do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji  przekazana została Lista  zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań, na której znalazły się najwyżej ocenione wnioski mieszczące się w puli środków dostępnych dla województwa. Decyzja o zatwierdzeniu Listy zakwalifikowanych wniosków zapadnie do 20 grudnia 2014 r.


 

Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła w dniu 31 października 2014 roku wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2015 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Na liście znalazło się 70 wniosków na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą 94 636 457 zł. Dostępna dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015 pula środków w ramach Programu wynosi 60 210 000 zł. Umożliwia ona dofinansowanie pierwszych 14 zadań dotyczących dróg powiatowych oraz 28 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatnie zadania – 14. w kategorii drogi powiatowe i 28. w kategorii drogi gminne – częściowo).

Wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej – tj. do dnia 14 listopada 2014 r. (godz. 15:30), maja prawo do wniesienia zastrzeżeń (forma pisemna). Zastrzeżenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzeżenia należy składać do Kancelarii Ogólnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 151, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz.


W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków  o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w roku 2015, do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 70 aplikacji na łączną sumę dofinansowania wynoszącą 94 636 457,36 zł (drogi powiatowe: 16 wniosków na kwotę 33 435 402,48 zł;  drogi gminne: 54 wnioski na kwotę 61 201 054,88 zł). Dostępna dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015 pula środków wynosi 60 210 000,00 zł (po 30 105 000,00 zł na drogi powiatowe i drogi gminne).
Obecnie trwa proces oceny wniosków. Wstępna lista rankingowa wniosków zostanie opublikowana do końca października br.


W dniu 10 września 2014 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdziła Regulamin pracy Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2015 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.


Na podstawie Uchwały Nr 174/2011 Rady Ministrów z  dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”  z późn. zm.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2015

 1. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków na rok 2015 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,
 2. Wzór  wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,
 3. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,
 4. Instrukcja oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,
 5. Wzór listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,
 6. Wzór listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,
 7. Uchwała Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”
  1. uchwała
  2. załącznik do uchwały
 8. Uchwała Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
 9. Uchwała Rady Ministrów Nr 194/2013 z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"
 10. Uchwała Rady Ministrów  Nr  36/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"
 11. Zarządzenie Nr 129/2014 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2015 zadań w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".

Edycja 2014

Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 11 września 2014 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zmiana listy polega na zwiększeniu, dzięki oszczędnościom poprze targowym, poziomu dofinansowania  ostatniego zadania w Części B Drogi gminne, które realizowane jest przez Gminę Lubraniec. 

Lista zmieniona nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL – Etap II zatwierdzona przez Ministra Administracji Cyfryzacji (podpis elektroniczny)


Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 30 lipca 2014 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zmiana listy polega na jej rozszerzeniu o kolejne zadania z Ostatecznej listy rankingowej. Do dofinansowania zakwalifikowało się dodatkowo 5 zadań, w tym 3 dotyczące dróg powiatowych (od poz. 12. do poz. 14. listy rankingowej) oraz 2 zadania obejmujące swoim zakresem drogi gminne (z poz. 17. i 18. listy rankingowej).
Wsparcie dodatkowych projektów możliwe jest dzięki oszczędnościom uzyskanym w wyniku postępowań przetargowych.

Lista zmieniona nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL – Etap II zatwierdzona przez Ministra Administracji Cyfryzacji (podpis elektroniczny)


Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 15 kwietnia 2014 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zmiana listy polega na jej rozszerzeniu o kolejne zadania z Ostatecznej listy rankingowej. Do dofinansowania zakwalifikowano dodatkowo 7 zadań dotyczących dróg powiatowych (od poz. 5. do poz. 11. listy rankingowej) oraz 11 zadań dotyczących dróg gminnych (od  poz. 6. do poz. 16. listy rankingowej).

Objęcie wsparciem kolejnych zadań stało się możliwe dzięki zwiększeniu planowanych wydatków budżetu państwa w roku bieżącym, przewidzianym w uchwale Rady Ministrów nr 36/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego kwota na realizację programu w roku 2014 wzrosła  z 15.052.500 zł do wysokości 42.147.000 zł

Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL – Etap II zatwierdzona przez Ministra Administracji Cyfryzacji (podpis elektroniczny).


Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w roku 2014.

Kwota środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie programu w województwie kujawsko-pomorskim w bieżącym roku wynosi 15 052 500 zł (w tym drogi powiatowe: 7 526 250 zł , drogi gminne: 7 526 250 zł). Umożliwia to wsparcie 9 zadań - 4 dotyczących dróg powiatowych i 5 dotyczących dróg gminnych (ostatnie zadanie w każdej z kategorii poniżej wnioskowanej kwoty - do wysokości przyznanego limitu środków).

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL – Etap II zatwierdzona przez Ministra Administracji Cyfryzacji (podpis elektroniczny)


Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w 2014 roku.

Na ostatecznej liście rankingowej znalazły się 74 wnioski na sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą blisko 99 mln zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2014 wynosi 15 052 500 zł i umożliwia wsparcie 4 zadań dotyczących dróg powiatowych i 5 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych – częściowo).
Rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków i ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej kończy procedurę wyboru projektów na poziomie województwa. Do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji  przekazana została Lista  zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań, na której znalazły się najwyżej ocenione wnioski mieszczące się w puli środków dostępnych dla województwa. Decyzja o zatwierdzeniu Listy zakwalifikowanych wniosków zapadnie do 20 grudnia 2013 r.

 1. Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
 2. Zweryfikowany po rozpatrzeniu zastrzeżeń arkusz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
 3. Protokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w roku 2014  na okoliczność rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej

Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2014 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Na wstępnej liście rankingowej znalazły się 72 wnioski na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą 95 720 709 zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2014, po zmianie uchwały w sprawie ustanowienia programu, wynosi 15 052 500 zł i umożliwia dofinansowanie 4 zadań dotyczących dróg powiatowych i 5 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych – częściowo).

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wniosków – tj. do dnia 14 listopada 2013 r. (godz. 15:30), wnioskodawcy mogą wnieść do niej zastrzeżenia w formie pisemnej  (pkt 11.2. uchwały Nr 174/2011 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.). Zastrzeżenia należy składać do Kancelarii Ogólnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 12, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz. Komisja rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 30 listopada 2013 r. Zastrzeżenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
 2. Arkusz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2014  w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
 3. Protokół z prac Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2014 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
 4. Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój z dnia 29 października 2013 r.
 5. Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego w  sprawie zmiany uchwały

W dniu 4 września 2013 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdziła Regulamin pracy Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2014 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

 1. Regulamin pracy Komisji
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Arkusz oceny formalnej
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Arkusz oceny merytorycznej

Na podstawie Uchwały Nr 174/2011 Rady Ministrów z  dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”  z późn. zm.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2014

 1. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków na rok 2014 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,
 3. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,
 4. Instrukcja oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,
 5. Wzór listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,
 6. Wzór listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,
 7. Uchwała Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”
  1. uchwała
  2. załącznik do uchwały
 8. Uchwała Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
 9. Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"
 10. Zarządzenie Nr 126/2013 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2014 zadań w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".
22.07.2014 15:59

Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy

KUJAWSKO – POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA
ODDZIAŁ TRANSPORTU, GOSPODARKI I SPRAW OBRONNYCH
ul. Jagiellońska 3

budynek B, pokój 133, XIII piętro,

tel. 52 349-7489
zleoznakowanie@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy - termin i miejsce

 

 

Opłata za egzamin na instruktura/wykładowcę nauki jazdy

Konto:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
tytułem: za egzamin na instruktora/wykładowcę

Lp. Kategoria  Część pierwsza  Część druga Część trzecia  Razem
1. B lub T 50 50 240 340
2. A,B+E,C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E 50 50 260 360
3. Pozwolenie 50 50 160 260

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 1791).

 

 

Komisja  egzaminacyjna  -  instruktorzy i wykładowcy nauki jazdy

Zarządzenie nr 40/2017 Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem.

Regulamin wewnętrzny działania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem.

 1. Załącznik numer 1 - wzór wniosku
17.07.2014 15:26

Egzaminy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

KUJAWSKO - POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA
ODDZIAŁTRANSPORTU, GOSPODARKI I SPRAW ROLNICTWA
ul. Jagiellońska 3

budynek B, pokój 133, XIII piętro,

tel. 52 349-7489
zleoznakowanie@bydgoszcz.uw.gov.pl

Ogłoszenia o terminie i miejscu przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Egzaminy na kwalifikacje wstępną

Terminy egzaminów

Komisja egzaminacyjna testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zarządzenie nr 156/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego.

Zarządzenie nr 362/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 września 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 156/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy C1, C1+E,  C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego, zmienione zarządzeniem Nr 413/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.

 1. Regulamin Komisji Egzaminacyjnej
 2. Wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób, które ukończyły szkolenie - doc
17.07.2014 15:03

Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 t.j.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r., Nr 154, poz. 1106 z późn. zm.)

Miejsce załatwiania spraw:
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bydgoszczy.
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
email: kkamieniarz@bydgoszcz.uw.gov.pl

Przyjmowanie wniosków; pokój 32, budynek B, III piętro
godz. pn, czw., pt, 08.00-15.00; wt. 08.00-16.00 (16.00-17.45 pokój 33, III piętro, budynek B) śr. 08.00-12.00

Dokumenty:

Dokumenty wymagane do wydania/wymiany karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej:

 1. formularz wniosku wypełnionego czytelnie w języku polskim,
 2. ważny dokument podróży,
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego,
 4. dwie aktualne fotografie spełniające następujące wymagania:
  1. nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  2. wymiary 35 mm x 45 mm;
  3. wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  4. przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  5. przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
   Uwaga: Wnioskodawca noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 5. dokumenty potwierdzające nieprzerwany 5 letni pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem Unii Europejskiej (tylko w przypadku wniosku o wydania karty).

Dodatkowe dokumenty wymagane do wydania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej:

 1. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, bądź dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:
 2. małżonek - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
 3. zstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE,
 4. wstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

Istotne informacje

 1. Wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, następuje na wniosek cudzoziemca niebędącego obywatelem Unii Europejskiej.
 2. Wniosek o wydanie/wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej składa się u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
 3. Wniosek o wydanie/wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej składa się osobiście, przed upływem terminu ważności karty pobytu członka rodziny obywatela UE. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.
 4. Kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, albo w tym terminie odmawia się wydania karty.
 5. Członek rodziny niebędący obywatelem UE nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem Unii Europejskiej. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku.
  Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż 6 miesięcy z powodu:
  1. odbycia obowiązkowej służby wojskowej
  2. ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod  warunkiem że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.
 6. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przerywa wykonanie decyzji o wydaleniu członka rodziny niebędącego obywatelem UE.
 7. Karta  stałego pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna 10 lat i uprawnia wraz z ważnym dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez wizy.
 8. Cudzoziemcowi odmawia się wydania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, w przypadku gdy: nie spełnia warunków do wydania karty, pobyt członka rodziny niebędącego obywatelem UE stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,lub gdy związek małżeński z obywatelem UE został zawarty dla pozoru.
17.07.2014 13:49

Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 t.j.);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r., Nr 154, poz. 1106 z późn. zm.).

Miejsce załatwiania spraw:
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bydgoszczy.
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
email: kkamieniarz@bydgoszcz.uw.gov.pl

Przyjmowanie wniosków; pokój 32, budynek B, III piętro
godz. pn, czw., pt, 08.00-15.00; wt. 08.00-16.00 (16.00-17.45 pokój 33, III piętro, budynek B) śr. 08.00-12.00

Dokumenty:

Dokumenty wymagane do wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu  obywatela Unii Europejskiej:

 1. formularz wniosku wypełnionego czytelnie w języku polskim,
 2. ważny dokument podróży albo inny dokument  potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego,
 4. cztery aktualne fotografie spełniające następujące wymagania:
  1. nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  2. wymiary 35 mm x 45 mm;
  3. wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  4. przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  5. przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
   Uwaga: Wnioskodawca noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 5. dokumenty potwierdzające nieprzerwany 5 letni pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotne informacje

 1. Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu następuje na wniosek obywatela UE.
 2. Wniosek o wydanie/ wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu  obywatela Unii Europejskiej składa się u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
 3. Wniosek  o wydanie/ wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE składa się osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.
 4. Obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 letniego nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku.
  Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż 6 miesięcy z powodu:
  1. odbycia obowiązkowej służby wojskowej,
  2. ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem  że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.
 5. Obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu przed upływem 5 letniego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli jest:
  1. pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek, która w chwili zakończenia  wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek osiągnęła wiek emerytalny określony przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego lub która zakończyła wykonywanie pracy w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeżeli przedtem przez okres 12 miesięcy wykonywała pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP i przebywała na tym terytorium nieprzerwanie przez okres  dłuższy niż 3 lata;
  2. pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, która zaprzestała wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu  i na własny rachunek na tym terytorium z powodu trwałej niezdolności do pracy, jeżeli przebywała na tym terytorium nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata;
  3. pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, która po upływie 3 lat nieprzerwanego pobytu i wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na tym terytorium wykonuje pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim, przebywając nadal na terytorium RP, dokąd powraca co najmniej raz w tygodniu.
 6. Przy odbiorze dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatel UE okazuje  dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku, gdy odbioru dokonuje pełnomocnik wnioskodawcy- także pełnomocnictwo do odbioru dokumentu.
 7. Cudzoziemcowi odmawia się wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE, w przypadku gdy: nie spełnia warunków do wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE, pobyt obywatela UE stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
17.07.2014 12:26

Wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 154, poz. 1105  z późn. zm.).

Miejsce załatwiania spraw:
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bydgoszczy.
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
email: kkamieniarz@bydgoszcz.uw.gov.pl

Przyjmowanie wniosków; pokój 32, budynek B, III piętro
godz. pn, czw., pt, 08.00-15.00; wt. 08.00-16.00 (16.00-17.45 pokój 33, III piętro, budynek B) śr. 08.00-12.00

Dokumenty:

Dokumenty wymagane do wymiany karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej:

 1. formularz wniosku wypełnionego czytelnie w języku polskim,
 2. ważny dokument podróży,
 3. posiadana karta,
 4. aktualne zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego,
 5. dwie aktualne fotografie spełniające następujące wymagania:
  1. nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  2. wymiary 35 mm x 45 mm;
  3. wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  4. przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  5. przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Wnioskodawca noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Istotne informacje

 1. Wniosek o wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
 2. Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej podlega wymianie  w przypadku:
  1. zmiany danych w nim zamieszczonych,
  2. zniszczenia,
  3. utraty,
  4. zmiany wyglądu jej posiadacza utrudniającej ustalenie jego tożsamości,
  5. upływu terminu ważności.
 3. Wniosek  o wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej składa się osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.
17.07.2014 12:06

Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 t.j.),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 154, poz. 1105 z późn. zm.).

Miejsce załatwiania spraw:
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bydgoszczy.
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
email: kkamieniarz@bydgoszcz.uw.gov.pl

Przyjmowanie wniosków; pokój 32, budynek B, III piętro
godz. pn, czw., pt, 08.00-15.00; wt. 08.00-16.00 (16.00-17.45 pokój 33, III piętro, budynek B) śr. 08.00-12.00

Dokumenty:

Dokumenty wymagane do wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej:

 1. formularz wniosku wypełnionego czytelnie w języku polskim,
 2. ważny dokument podróży,
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego,
 4. cztery aktualne fotografie spełniające następujące wymagania:
  1. nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  2. wymiary 35 mm x 45 mm;
  3. wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  4. przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  5. przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Wnioskodawca noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Dodatkowe dokumenty wymagane do wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej:

 1. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, bądź dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:
 2. małżonek - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
 3. zstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 4. wstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 5. pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie.

Istotne informacje:

 1. Wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej następuje na wniosek cudzoziemca nie będącego obywatelem Unii Europejskiej.
 2. Wniosek  o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
 3. Wniosek  o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.
 4. Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, albo w tym terminie odmawia się wydania karty. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wydaje się niezwłocznie zaświadczenie o złożeniu wniosku.
 5. Karta  członka rodziny obywatela UE jest ważna przez 5 lat, a w przypadku gdy zamierzony okres pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego członek rodziny dołącza lub z którym przebywa, jest krótszy niż 5 lat – dokument ten jest ważny przez zamierzony okres pobytu obywatela UE.
 6. Cudzoziemcowi odmawia się wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE, w przypadku gdy: nie spełnia warunków do wydania karty, pobyt członka rodziny obywatela UE stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub gdy związek małżeński z obywatelem UE został zawarty dla pozoru.
16.07.2014 14:19

Strony