Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków okreslonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

26.02.2014 14:42

Strony