Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Nabór wniosków na realizację w 2019 r. zadań w ramach rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020


Nabór wniosków na realizację w 2019 r.  zadań w ramach rządowego „Programu  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

 

08.10.2018 12:15

Obwieszczenie z dnia 5 września 2018 r - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
numer ogłoszenia: 33738 z dnia 8 września 2018 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

05.10.2018 14:58

Strony