Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r (persepektywa finansowa 2014-2020)

WOJEWODA  KUJAWSKO – POMORSKI

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu.

06.06.2017 13:02

Obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   1  czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

05.06.2017 09:17

z dnia 27 kwietnia 2017 r. - inspektor w Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 2 etaty

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 2 et
numer ogłoszenia: 10572 z dnia 27 kwietnia 2017roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

02.06.2017 14:51

Strony