Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza rzeczoznawców majątkowych do
składania ofert
na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość
nieruchomości położonych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewódzkiego
w latach 2015-2016

05.05.2015 14:22

z dnia 18 marca 2015 r. - administrator systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: administrator systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
z dnia 18 marca 2015 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

05.05.2015 10:02

z dnia 17 marca 2015 r. - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
numer ogłoszenia:168099 z dnia 17 marca 2015 roku
opublikowanego w  Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

04.05.2015 22:13

Strony