Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

z dnia 20 października 2014 r. - administrator systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: administrator systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
z dnia 20 października 2014 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

14.11.2014 14:32

z dnia 2 października 2014 r. - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
numer ogłoszenia: 163477 z dnia 2 października 2014 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

14.11.2014 12:23

Strony