Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 12 października 2018 r., pod nazwą „Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych”.

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  z dnia  12 października 2018 r., pod nazwą  „Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych”.

15.10.2018 14:51

Obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r

 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  12  października 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

15.10.2018 07:56

Obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  12  października 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

12.10.2018 14:07

Strony