Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

z dnia 31 października 2017 r. - starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym - 1 etat

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
numer ogłoszenia: 17406 z dnia 31 października 2017roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

01.12.2017 15:10

z dnia 31 października 2017 r. - starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym - 1 etat

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
numer ogłoszenia: 17403 z dnia 31 października 2017roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

01.12.2017 15:09

Wojewoda zaprasza do konsultacji społecznych

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty,  o których mowa w art. 3 ust.

29.11.2017 09:35

Strony