Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

z dnia 21 września 2017roku - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości - 1 etat

Informacja o wyniku naboruprzeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczyna stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomościnumer ogłoszenia: 15636 z dnia 21 września 2017rokuopublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.Status: nabór zakończony.Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranych kandydatów:Karolina Spaniał, Bydgoszcz 

12.10.2017 12:42

z dnia 21 września 2017 r. inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości - 1 etat

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
numer ogłoszenia: 15632 z dnia 21 września 2017roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

12.10.2017 12:39

Obwieszczenie z dnia 11 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 października 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 ze zm.),

11.10.2017 12:23

Obwieszczenie z dnia 9 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21września 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.


 Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016, poz. 1610 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

09.10.2017 15:11

z dnia 12 września 2017 r. inspektor w wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa - 2 etaty

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa – 2 et
numer ogłoszenia: 15238 z dnia 12 września 2017roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

09.10.2017 10:35

Strony