Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - Starostwo Powiatowe w Brodnicy

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

09.06.2017 12:00

Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

08.06.2017 14:48

Nabór na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy na lata 2018-2023 kandydatów organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjenta

OGŁOSZENIE
Nabór na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w Bydgoszczy na lata 2018-2023 kandydatów organizacji społecznych działających
na rzecz praw pacjenta.

08.06.2017 11:36

Strony