Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Starostwo Powiatowe we Włocławku, dz. 69/8, obręb Kruszyn)

Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej

19.07.2017 11:46

z dnia 24 czerwca 2017 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa - 2 etaty

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa – 2 et
numer ogłoszenia: 12320 z dnia 24 czerwca 2017roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

18.07.2017 13:05

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

17.07.2017 14:56

Strony