Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Obwieszczenie z 19 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia   19   lutego 2018 r.


 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

20.02.2018 09:14

z dnia 25 stycznia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu
numer ogłoszenia: 21269 z dnia 25 stycznia 2018roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

19.02.2018 13:58

z dnia 25 stycznia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomosci/DT

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości/DT
numer ogłoszenia: 21267 z dnia 25 stycznia 2018roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

19.02.2018 13:56

z dnia23 stycznia 2018 r. - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu państwa i Nieruchomosci


Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
numer ogłoszenia: 21128 z dnia 23 stycznia 2018 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

19.02.2018 13:53

z dnia 25 stycznia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomosci

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
numer ogłoszenia: 21261 z dnia 25 stycznia 2018 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

19.02.2018 13:51

z dnia 17 stgycznia 2017 r. - inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym
numer ogłoszenia: 20852 z dnia 17 stycznia 2018roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

19.02.2018 13:48

z dnia 9 stycznia 2018 r. - starszy inspektor wojewódzki w BFI - 1 etat

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo - Inwestycyjnym
numer ogłoszenia: 20399 z dnia 9 stycznia 2018 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

19.02.2018 13:47

Obwieszczenie z 19 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

19.02.2018 12:51

Obwieszczenie z 19 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 lutego 2018 r.


 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

19.02.2018 12:49

Strony