Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Obwieszczenie z dnia 18 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia    18    września 2017 r.

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

21.09.2017 14:17

obwieszczenie z 20 wrzesnia 2017 r.

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

oraz zgodnie z rozporządzeniem nr 275/2017 Wojewody Kujawosko-Pomorskiego z dnia 05 września 2017 r.

podaje do publicznej wiadomości,

21.09.2017 09:51

Strony