Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku

OGŁOSZENIE
Starosty Mogileńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze
przetargowej

Działając na podstawie art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2016 r.,poz.2147 z póź.zm.) Starosta Mogileński ogłasza, co następuje :

I

28.04.2017 13:58

Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku

OGŁOSZENIE

Starosty Mogileńskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze
przetargowej

Działając na podstawie art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2016 r.,poz.2147 z póź.zm.) Starosta Mogileński ogłasza, co następuje :

I

28.04.2017 13:53

Strony