Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie

Karty podstawowe

Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 4 listopada 2016 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku.