Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - obowiązujący

Karty podstawowe

Arkusz uzgodnień planu DSPRM dla województwa kujawsko-pomorskiego

  1. Część I - tekst ujednolicony (str. 1 - 158)
  2. Część II - tekst ujednolicony (str. 159 - 543)
  3. Część III - IV- tekst ujednolicony (str. 544 - 565)
  4. Spis treści
  5. Zał. nr 1 do Planu PRM - Procedura - zdarzenie mnogie - masowe